Zarejestruj się i zaloguj do sklepu online, zdobywaj Punkty Lojalnościowe kupując biżuterię. Internetowy sklep jubilerski -to naprawdę dobry wybór!          

Regulamin serwisu jubilerteresa.pl:

§1: Informacje ogólne i Definicje:

1. Sklep działający pod adresem www.jubilerteresa.pl jest prowadzony przez jego właściciela -Firmę Handlową "Teresa" Teresa Czapla, Bartosz Czapla s.c., NIP: 676-20-61-693, REGON: 351479350 z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 8, tel. +48 12 421-80-60 -zwana dalej Właścicielem zarejestrowaną przez Główny Urząd Statystyczny oddział w Krakowie przy ul. Wyki 3.
Firma -właściciel sklepu internetowego JubilerTeresa.pl,
Klient -może nim być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
Użytkownik -osoba odwiedzająca stronę internetową, mogąca przeglądać jej zasoby oraz korzystać z jej możliwości w tym także możliwości dokonania zakupu bez rejestracji,
Koszyk -wirtualna przechowalnia produktów, które Klient chce nabyć. Może zawierać jeden lub więcej produktów oraz koszty przesyłki,
Zamówienie -poprawnie zatwierdzona chęć nabycia produktu/produktów przez Klienta -równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży,
Reklamacja -żądanie Klienta do wymiany wadliwego produktu, naprawy towaru lub ponowne wykonanie, ew. "poprawienie", usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia,
Odstąpienie od umowy -prawo Klienta do pisemnego odstąpienia w terminie do 14 dni od zawartej umowy/zamówienia lub otrzymania zamówionych produktów, bez podania przyczyny,
Pliki cookies- małe pliki tymczasowe pozwalające na poprawne funkcjonowanie strony internetowej sklepu.


 §2: Wymagania techniczne

2. By móc w pełni korzystać ze sklepu internetowego należy:
•  Posiadać komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające dostęp do sieci Internet.
•  Posiadać przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub inną kompatybilną.
•  Mieć włączona w przeglądarce internetowej akceptację plików cookies (ciasteczek). Wyłączenie cookies może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie ze Sklepu.
•  Posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§3: Zamówienia -zawarcie umowy, wysyłka, koszty

3. Zawarcie umowy -następuje w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta / Użytkownika poprzez stronę internetową www.jubilerteresa.pl.
4. Zatwierdzając Zamówienie za pomocą kanałów internetowych, Klient/Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się z treścią oraz akceptacji zapisów aktualnego Regulaminu Sklepu. Każdorazowa akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia Zamówienia.
5. Zamówienia można składać w czasie dostępności serwisu czyli praktycznie 24 godziny na dobę za pomocą formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do „koszyka”.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą zatwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.
7. Ceny towarów oferowanych przez Firmę wyrażone są w polskiej walucie -PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wysyłka zamówień płatnych przy odbiorze następuje niezwłocznie (po ewentualnej weryfikacji Klienta przez obsługę sklepu) a zamówień płatnych z góry przelewem, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Firmy. Zamówienia składane z opcją płatności przelewem są rezerwowane na okres 3 dni roboczych. Jeśli Firma nie otrzyma płatności za towar w tym okresie, Zamówienie zostaje anulowane a zarezerwowany towar staje się dostępny dla pozostałych Klientów sklepu.
9. Dostawa zamówionego towaru do Klienta jest płatna. Wysokość opłaty za dostawę towaru, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości towaru podana jest na stronie www.jubilerteresa.pl/strony/koszty-wysylka-zwroty-5 Sklepu. Klient jest informowany o wysokości opłaty za dostawę wybranych towarów w procesie składania zamówienia oraz o kwocie całkowitej do zapłaty, przed ostateczną decyzją o zatwierdzeniu zamówienia. Sprzedający dostarcza zamówione towary wyłącznie na adresy znajdujące się na terenie Polski.

10.W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia płatnego z góry ponosi on koszt odesłania zamównienia oraz ewentualny koszt kolejnej wysyłki. Niedebranie zamówienia za pobraniem skutkować będzie zablokowaniem tej formy płatności dla danego Klienta/Użytkownika oraz powstaniem zobowiązania pokrycia kosztów wysyłki, odesłania oraz pobrania poniesonych przez Firmę.
11. Pomimo dołożenia ogromnej staranności co do aktualizacji dostępnego towaru w sklepie internetowym Firma zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia uzależnionej od dostępności produktów. W takim wypadku bezzwłocznie powiadamia Klienta o braku dostępności któregoś z zamówionych produktów oferując częściową realizację zamówienia lub na życzenie Klienta anulując je całkowicie wraz ze zwrotem przelanych środków uznając umowę za anulowaną.


§4: Odstąpienie od umowy, Reklamacje

12. W okresie 14 dni od dostarczenia doń zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
a/ Zwrot zakupionego towaru następuje na koszt Klienta. Firma nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze. Koszt produktu oraz koszt przesyłki zakupionego towaru zostanie uregulowany wg. tabeli wysyłki (zwracany jest najniższy oferowany przez Firmę koszt wysyłki) bezzwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru.
b/ Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audiowizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania oraz produkty wykonane lub zmodyfikowane na indywidualne zamówienie Klienta. Jeśli zamówiony przez Klienta produkt został zmodyfikowany na jego życzenie (np. zmieniono rozmiar, kamień lub wykonano grawer) zwrot będzie uwzględniony po odliczeniu przywrócenia go do stanu pierwotnego przed modyfikacją gdy to będzie możliwe oraz jedynie za dobrą wolą Firmy.
13. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie drogą mailową lub pocztową podpisanego druku „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” w terminie do 14 dni oraz bezzwłoczne dostarczenie do Firmy zakupionego towaru w stanie w jakim został on odebrany przez Klienta, czyli nie posiadającego śladów użytkowania, wraz z dowodem zakupu oraz metką/metkami określającą/określającymi parametry towaru/towarów.
14. Klient może składać Firmie reklamacje w dowolnej formie pisemnej. Najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest droga mailowa.
15. Firma rozpatruje reklamacje Klienta w terminie do 14 dni. Nieustosunkowanie się Firmy w wyznaczonym terminie do reklamacji oznacza jej akceptację.
16. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie zamyka drogi Klientowi do polubownego lub też sądowego rozstrzygnięcia sporu.


§5 Odpowiedzialność

17. Firma ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu nowych produktów oraz 1 rok w przypadku produktów komisowych, w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.
18.  Przedstawiona przez Firmę oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
19. Firma dokłada wszelkich starań aby niniejszy Regulamin swoimi zapisami nie naruszał praw Klientów. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Firma deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
20. Firma dokłada wszelkich starań by prezentowane zdjęcia odwzorowywały naturalne barwy biżuterii. Jednak poprawność ich wyświetlania zależna jest od kalibracji ekranu urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Każdy z produktów może posiadać mikroryski występujące w każdym wyrobie jubilerskim, które jednak nie są widoczne podczas codziennego użytkowania.

 
§6 Ochrona Danych osobowych

21. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa TERESA -Teresa Czapla, Bartosz Czapla s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul.Długiej 8, która zobowiązuje się do ich ochrony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U Nr 133, poz. 883) zwaną UODO, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 133, poz. 1204) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwanym RODO. Klient podając dobrowolnie swoje dane osobowe Firmie podczas procesu zakupu lub rejestracji wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia.
22.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
a/ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b/ podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. firmom kurierskim, bankom, operatorom e-płatności, operatorom telekomunikacyjnym,
c/ w wyjątkowych sytuacjach organom ustawowo do tego upoważnionym.
23. Możemy również przetwarzać Państwa dane zebrane w sposób automatyczny na podstawie historii aktywności, plików cookies w celach statystycznych i profilowych aby móc przedstawić jak najtrafniejszą ofertę dobraną do Państwa zainteresowań i potrzeb.
24. Klient/Użytkownik Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
25. Klient/Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


§7: Kontakt

26. Kontakt z Firmą odbywa się następującymi kanałami:
            a/ mailowo na adres:   sklep @jubilerteresa.pl -informacje ogólne,
                                             reklamacje @jubilerteresa.pl -reklamacje i odstąpienia od umowy,
                                             webmaster @jubilerteresa.pl -sprawy techniczne związane z działaniem sklepu internetowego,
                                             dod @jubilerteresa.pl -sprawy związane z ochroną danych osobowych,
            b/ telefonicznie pod numerem: 12/ 421-80-60 (w dni powszednie od godz.10:00 do 18:00),
            c/ listownie na adres: FH „Teresa” Teresa Czapla, Bartosz Czapla s.c., ul.Długa 8, 31-146 Kraków,
            d/ za pomocą formularza kontaktowego.

Każda z w.w. form kontaktu może wygenerować koszty ze strony firm świadczących usługi komunikacyjne/pocztowe.     
Kontakt zwrotny ze strony Sklepu nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Klienta.


27. Firma zastrzega sobie prawo do poinformowania Użytkowników na stronie sklepu o zmianie niniejszego Regulaminu z jednoczesną publikacją jego treści, bez konieczności dodatkowego informowania o tej zmianie.
28. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.jubilerteresa.pl/strony/regulamin-6).
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Regulamin wchodzi w życie 08.06.2018r.